Tietosuojaseloste

JUNGLE JUICE BARIN VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT JA TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty viimeksi 19.7.2023

VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT

Näissä verkkopalveluiden käyttöehdoissa (“Ehdot”) kuvataan ne ehdot, joita sovelletaan Jungle Juice Bar Finland Oy:n brändinimellä Jungle Juice Bar tarjoamien verkkopalveluiden käyttöön. Verkkopalveluissa voi olla myös muita palvelukohtaisia ehtoja, jotka sinun tulee hyväksyä erikseen. Mikäli nämä Ehdot ovat ristiriidassa palvelukohtaisten ehtojen kanssa, palvelukohtaiset ehdot saavat etusijan näihin Ehtoihin nähden.

Näissä Ehdoissa verkkopalveluilla tarkoitetaan Jungle Juice Barin kulloinkin ylläpitämiä verkkosivustoja, verkkokauppoja sekä mobiilisovelluksia, kuten Jungle Juice Bar -sovellusta (jäljempänä “Verkkopalvelut”)

Käyttämällä Verkkopalveluita sitoudut noudattamaan näitä Ehtoja.

 1. PALVELUNTARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

 

Jungle Juice Bar Finland Oy

 

Y-Tunnus: 3326397-4

Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

+358 50 463 8583 (arkisin 9-16)

info@junglejuicebar.com

 

 

 1. ASIOINTI VERKKOPALVELUISSA

Verkkokaupassa voivat asioida kaikki vähintään 13-vuotiaat asiakkaat, joilla on toimiva sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero.

 

 1. IMMATERIAALIOIKEUDET

 Kaikki Verkkopalveluissa saatavilla oleva sisältö ja materiaali, kuten tavaramerkit, toiminimet, tuotetiedot ja kuvat, ovat tekijänoikeuden ja muun immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön alaista ja kuuluvat Jungle Juice Barille tai sen yhteistyö- ja liikekumppaneille.

Verkkopalveluiden käyttö on sallittua vain näiden Ehtojen mukaiseen henkilökohtaiseen käyttöön ja sisällön ja materiaalin osittainenkin kopioiminen, julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen, jakelu tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Jungle Juice Barin lupaa on kielletty.

Jungle Juice Bar pidättää oikeudet immateriaalioikeuksiensa hyödyntämiseen ja tällaisten oikeuksien hyödyntäminen edellyttää aina Jungle Juice Barin antamaa kirjallista suostumusta.

 1. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT JA EHDOT

 Verkkopalvelut sisältävät linkkejä kolmansien osapuolten omistamille ja ylläpitämille sivustoille ja palveluihin. Lisäksi Verkkopalveluissa hyödynnetään kolmansien osapuolten toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia Näihin kolmansien osapuolten tuottamiin palveluihin, toiminnallisuuksiin ja ominaisuuksiin sovelletaan näiden kolmansien osapuolten omia sopimusehtoja ja -käytäntöjä.

Jungle Juice Bar ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten toiminnasta, sisällöstä tai niiden toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

 1. HINNAT JA TUOTETIEDOT

Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai tuotetiedoissa erikseen ilmoitetun ajan (esimerkiksi kampanjatuotteet). Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Jungle Juice Bar Finland pyrkii pitämään Verkkopalveluissa esitettävät hintatiedot ja tuotteiden tiedot ajantasaisena ja oikeina, mutta ei takaa tietojen virheettömyyttä tai tuotteiden saatavuutta eikä vastaa niistä. Jos verkkokaupassa tai Jungle Juice Bar -sovelluksessa esitetty hinta on ollut selvästi virheellinen, Jungle Juice Bar pidättää oikeuden purkaa sopimus. Hinta on ollut selvästi virheellinen ainakin silloin, kun se poikkeaa merkittävästi vastaavan kaltaisen tuotteen tavanomaisesta hintatasosta tai kun asiakkaan olisi muutoin pitänyt ymmärtää hinnan virheellisyys (esim. jos hinta on 0,00 euroa).

 1. TILAAMINEN JA MAKSAMINEN

 Tilauksen tekeminen verkkokaupassa ei edellytä rekisteröitymistä, mutta pakolliseksi merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytyksenä tilauksen tekemiselle. Asiakas vastaa siitä, että annetut tiedot ovat oikeita, virheettömiä ja ajantasaisia. Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksensa.

 Verkkopalveluissa tuotteet maksetaan ennen niiden tilaamista. Verkkokaupan maksutavat löytyvät verkkokaupasta.. Asiakas saa vahvistuksen tekemistään tilauksista antamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Maksuvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalvelun tarjoajana toimii VISMA.

 

 1. MUIDEN TUOTTEIDEN TOIMITTAMINEN

 Tuotteet toimitetaan verkkokaupassa asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen (e-lahjakortti) tai postiosoitteeseen (kassit ja muut mahdolliset fyysiset tuotteet). Kun kolmas osapuoli ostaa lahjaksi jotain niin lahjan saajan sähköpostia hyödynnetään. Henkilötietoja käsitellään oikeutettujen etujen toteutumiseksi.

Asiakkaalla on oikeus vedota tuotteiden toimittamisen viivästyksestä johtuviin kuluttajansuojalain mukaisiin oikeuksiinsa. Jungle Juice Bar Finland ei kuitenkaan vastaa viivästyksestä, jos viivästys johtuu asiakkaan puolella olevasta syystä, kuten siitä, että asiakas ei ole ollut paikalla sovittuna tuotteiden nouto ajankohtana tai asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot tai ei ole ilmoittanut yhteystietojensa muuttumisesta.

 1. JUNGLE JUICE BARIN VASTUU JA VASTUUNRAJAUKSET

 

Jungle Juice Bar ei takaa Verkkopalveluiden keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa niiden saatavuudesta. Verkkopalveluissa pidätetään oikeus ottaa jokin palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi sivujen ylläpidon tai laitteiston huollon vuoksi. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Jungle Juice Bar ei vastaa mistään Verkkopalveluiden käytöstä, niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta. Jungle Juice Bar varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa Verkkopalveluiden käyttöehtoja tai Verkkopalveluiden ominaisuuksia, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita Verkkopalveluiden ominaisuuksia.

Jungle Juice Bar pyrkii varmistamaan, että asiakkaille tarjotut edut, alennukset ja palkinnot ovat oikein ja ajantasaisia. Jungle Juice Bar ei kuitenkaan takaa, että kaikki Verkkopalveluiden kautta saadut tarjoukset, alennukset ja palkinnot ovat aina saatavilla kaikissa Jungle Juice Bar toimipisteissä.

Jungle Juice Bar vastaa tuotteiden virheistä voimassa olevan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti. Jos tuotteissa todetaan olevan virhe, Jungle Juice Bar pyrkii ensisijaisesti korjaamaan virheen kohtuullisessa ajassa tai toimittamaan virheellisen tuotteen tilalle virheettömän tuotteen.

Tuotevalikoima saattaa vaihdella Jungle Juice Bar kohtaisesti. Mikäli ilmenee, että asiakkaan tilaama tuote on Verkkopalveluissa esitetyistä saatavuustiedoista huolimatta loppunut, Jungle Juice Bar ilmoittaa asiasta viipymättä asiakkaalle tämän ilmoittamia yhteystietoja käyttäen. Jos tilattu tuote on muutoin kuin tilapäisesti loppunut tai tuotetta ei kyetä toimittamaan Jungle Juice Bar hyvittää asiakkaalle tämän tuotteesta maksaman hinnan täysimääräisesti, ja kaupan katsotaan kyseisen tuotteen osalta purkautuneen. Jos asiakas kuitenkin haluaa pitää kaupan voimassa, asiakkaalla on mahdollisuus hyväksyä pidempi toimitusaika tai korvaava tuote.

Tuotteita koskevat reklamaatiot tulee tehdä viivytyksettä suoraan asianomaiseen Jungle Juice Bar toimipisteeseen tai näiden Ehtojen kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

Verkkopalvelut sisältöineen tarjotaan asiakkaalle “sellaisena kuin se on”. Jungle Juice Bar ei vastaa Verkkopalveluissa välitettävän sisällön virheistä, puutteista tai muista vioista. Jungle Juice Bar ei takaa Verkkopalveluiden saatavuutta eikä sen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Jungle Juice Bar ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua Verkkopalveluiden käyttämisestä tai Verkkopalveluissa annetusta informaatiosta, jollei lainsäädännöstä muuta johdu.

Jungle Juice Bar ei ole vastuussa Verkkopalveluissa ilmenevistä ongelmista, jotka johtuvat poikkeusolosuhteista, kuten tulipaloista, tulvista, mielenosoituksista, sodista tai sodankaltaisista tilanteista, myrskyistä, ilkivallasta, onnettomuuksista, hallinnon rajoituksista, lakoista tai muista vastaavista.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA VERKKOPALVELUISSA HYÖDYNNETTÄVÄT EVÄSTEET JA MUUT VASTAAVAT TEKNIIKAT

Jungle Juice Bar huolehtii käsittelee henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti alla olevassa tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuilla tavoilla. Verkkopalveluissa hyödynnetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Näitä käytetään muun muassa istunnon hallintaan, kävijäseurantaan sekä mainontaan.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyviin käytäntöihin sekä evästeisiin ja muihin vastaaviin tekniikoihin voit tutustua tarkemmin Jungle Juice Barin erillisellä tietosuojaselosteella, joka on saatavilla Verkkopalveluiden yhteydessä.

 

 1. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Verkkopalveluihin ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Verkkopalveluiden käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin.

Ellei erimielisyyksiä saada ratkaistua sovinnollisesti, ne ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka taikka saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu muissa EU-maissa asuville kuluttajille.

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Jungle Juice Bar Finland Oy (“jäljempänä Jungle Juice Bar”) käsittelee henkilötietoja kuluttaja-asiakkaistaan sekä yritysten, muiden yhteisöjen ja sidosryhmien yhteyshenkilöistä.

Voit olla meihin yhteydessä tietosuoja-asioissa alla oleviin osoitteisiin:

Jungle Juice Bar Finland Oy

Y-Tunnus: 3326397-4

Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

+358 50 463 8583 (arkisin 9-16)

info@junglejuicebar.com

Yleisessä osiossa kerromme yleisesti henkilötietojen käsittelystä Jungle Juice Barilla sekä oikeuksistasi omiin tietoihisi. Palvelukohtaisista tiedoista voit tarkistaa helposti ja nopeasti, miten käsittelemme henkilötietojasi juuri niissä palveluissa, joita sinä käytät.

Käsittelemme henkilötietojasi vastuullisesti ja haluamme olla luottamuksesi arvoinen. Voit itse vaikuttaa siihen, miten tietojasi käsitellään.

Henkilötietojasi kerätään sopimuksen tekemisen tai muun asioinnin yhteydessä, esimerkiksi kun rekisteröidyt palveluidemme käyttäjäksi, annat meille luvan lähettää sinulle markkinointiviestintää, ostat tuotteita verkkokaupastamme, käytät verkko- tai mobiilipalveluitamme, osallistut markkinointikampanjoihin tai kyselytutkimuksiin, annat meille palautetta tai olet muulla tavoin yhteydessä meihin.

Käsittelemme henkilötietojasi meidän välisen sopimuksen noudattamiseksi, palveluidemme toteuttamiseksi, markkinointi- ja asiakasviestintään sekä asiakaspalveluun. Lisäksi kohdennamme henkilötietojen avulla markkinointia ja viestintää sinulle sopivaksi. Haluamme luoda jatkossa yhä parempia elämyksiä, ja kerätty tieto auttaa meitä ymmärtämään asiakkaitamme paremmin.

 

 1. MISTÄ KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA?

 

Keräämme sinusta tietoja muun muassa silloin, kun

 

 • rekisteröidyt palveluidemme käyttäjäksi
 • Annat meille markkinointiluvan ja saat meiltä viestintää
 • Teet ostoksia verkkokaupassamme tai käytät verkko- ja mobiilipalveluitamme
 • kolmas osapuoli ostaa lahjaksi verkkokaupastamme e-lahjakortin, jolloin lahjan saajan sähköpostia hyödynnetään (oikeutettu etu)
 • Osallistut markkinointikampanjaamme tai järjestämäämme markkinointi- tai mielipidetutkimukseen
 • Annat meille palautetta, jätät yhteydenottopyynnön tai otat meihin muilla tavoin yhteyttä
 • Ilmoittaudut meidän järjestämään tilaisuuteen tai tapahtumaan
 • Olet yritysasiakkaamme tai muun sidosryhmämme yhteyshenkilö tai olet meihin yhteydessä edustamasi yhteisön edustajan; tai
 • Jaat, julkaiset, kommentoit tai lähetät viestin Jungle Juice Barin sosiaalisen median kanavissa. Teemme myös sosiaalisen median seurantaa yleisellä tasolla ymmärtääksemme paremmin asiakkaitamme ja luomalla paremman käsityksen siitä, mitä Jungle Juice Barista ja toimialastamme puhutaan.

 

 1. MILLAISTA TIETOA KERÄÄMME?

 

Käsittelemämme ja keräämämme henkilötiedot vaihtelevat sen mukaan, mitä palveluitamme käytät ja miten käytät niitä. Voit itse vaikuttaa siihen, millaista henkilötietoa keräämme sinusta. Osan henkilötiedoista saamme sinulta suoraan, esimerkiksi kun asioit verkkokaupassamme tai osallistut kampanjaamme. Osan henkilötiedoista keräämme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla käyttäessäsi palveluitamme. Näin opimme esimerkiksi siitä, miten palveluitamme käytetään ja kuinka voimme tarjota entistä paremman palvelukokemuksen.

 

Keräämme sinusta seuraavia henkilötietoja riippuen käyttämistäsi palveluista:

 

NIMI JA YHTEYSTIEDOT:

Keräämme etu- ja sukunimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron sekä muita samankaltaisia yhteystietoja.

VÄESTÖTILASTOLLISET TIEDOT:

Keräämme muita kuvaavia tietoja kuten iän ja/tai syntymäajan, kielen ja maan.

TUNNISTETIEDOT:

Keräämme sähköisten palveluiden rekisteröintitiedot, kuten käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä muut vastaavat turvallisuustiedot.

ASIAKASSUHDETIEDOT:

Keräämme muun muassa tiedot verkkokaupassa tai muussa palvelussa tehdyistä ostoksista, varauksista, käytetyistä eduista, vastaanottamistasi uutiskirjeistä (esim. onko viesti avattu) tai muusta toiminnasta. Keräämme myös asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot. Tietyissä reklamaatiotilanteissa saatamme käsitellä terveystietoja oikeudellisen vastuumme selvittämiseksi.

MAKSUTIEDOT:

Jotta voimme käsitellä maksusi, keräämme tarvittavat tiedot ostoksiesi maksamista varten. Keräämme muun muassa tiedon käyttämästäsi maksutavasta sekä laskutustiedot, mikäli tilaat tuotteemme valiten maksutavaksi laskun.

EDUSTUSTIEDOT:

Keräämme asemasi edustamasi yhtiössä tai muussa yhteisössä sekä kyseisen yhteisön nimen ja yhteystiedot silloin, kun olet tekemisessä kanssamme yrityksesi tai muun yhteisön tai sidosryhmän edustajana. Keräämme myös muita tietoja, jotka ovat tarpeellisia Jungle Juice Barin ja edustamasi yhtiön tai muun yhteisön suhteen hoitamiseksi.

KAMPANJATIEDOT:

Kun osallistut markkinointikampanjaamme, kuten esimerkiksi arvontaan tai kilpailuun, keräämme tämän yhteydessä annetut tiedot sekä tiedot kampanjaan osallistumisesta.

MARKKINA- JA MIELIPIDETUTKIMUKSET:

Kun teemme markkina- ja mielipidetutkimuksia, keräämme näiden yhteydessä tietoja, joiden kautta opimme kehittämään palveluitamme, liiketoimintaamme ja tuotteitamme.

KIINNOSTUS- JA PROFILOINTITIEDOT:

Keräämme tietoja kiinnostuksesi kohteista. Nimenomaisesti annettujen tietojen lisäksi kiinnostuksen kohteesi voidaan päätellä tai johtaa muista keräämistämme tiedoista.

MARKKINOINTILUVAT JA -KIELLOT:

Keräämme tiedot markkinointiluvan antamisesta sekä markkinointikielloista.

MUUTOSTIEDOT:

Mikäli edellä mainitut tiedot muuttuvat, järjestelmiimme voi tallentua tietoja muutoksista, jotta voimme varmistua tietojen olevan oikeita.

KUVA- JA VIDEOTALLENTEET:

Saatamme ottaa valokuvia tai videokuvaa Jungle Juice Barin tapahtumissa. Mikäli kuvaamme nimenomaan sinua, emmekä esimerkiksi yleisöä, pyydämme suostumuksesi kuvan julkaisuun.

Voit itse vaikuttaa siihen, mitä tietoja keräämme. Voit käyttää useimpia palveluitamme ilman, että annat meille edellä mainittuja tietoja. Tiettyjen palveluiden käyttö, kuten osallistuminen kampanjaan, reklamaation käsitteleminen tai tuotteiden tai palveluiden ostaminen verkkopalvelusta edellyttää kuitenkin henkilötietojen antamista. Jos päätät olla luovuttamatta meille henkilötietojasi, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle kaikkia tarjouksia tai sisältöjä tai antamaan sinulle yhtä kohdennettua ja henkilökohtaista palvelua, kuin silloin jos saamme tietosi käyttöömme.

 1. EVÄSTEET JA MUUT VASTAAVAT TEKNIIKAT

 

Keräämme tietoja verkkopalveluidemme käytöstä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

 

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jonka verkkosivusto tallentaa vierailijan selaimelle, ja joka lähettää verkkosivun ylläpitäjälle tietoja vierailijan käyttäytymisestä verkkosivuilla. Käytämme verkkosivuillamme evästeistä käyttäjäkokemuksen parantamiseen, analysoidaksemme sitä, kuinka verkkosivustojamme käytetään sekä sivustojen sisältöjen kohdentamiseen, personointiin ja mainontaan.

 

Voimme yhdistää kanta-asiakasohjelmaan liittyneiden asiakkaiden verkkoselailusta evästeiden avulla kerättyä tietoa muihin asiakastietoihin muun muassa mielenkiintoisten sisältöjen kohdentamiseksi kanta-asiakkaillemme.

 

Voit hallinnoida evästeiden käyttöä käyttämäsi Internet selaimen asetuksista. Huomioithan, että kieltämällä kaikki evästeet verkkopalvelumme ei välttämättä enää toimi oikein.

 

 1. MIHIN HENKILÖTIETOJASI KÄYTETÄÄN?

 

Käsittelemme tietojasi liiketoiminnan tarpeisiin esimerkiksi tilaamiesi tuotteiden toimittamiseksi, ostamasi palvelun tuottamiseksi tai muun sopimuksen toteuttamiseksi. Käsittelemme tietojasi myös, jos tietojen käsittely on tarpeen Jungle Juice Barin oikeutettujen etujen toteuttamisessa. Joissakin tilanteissa saatamme pyytää sinulta myös suostumusta tietojesi käsittelyyn. Yhdistämme keräämiämme tietoja, jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän palvelun.

Käsittelemme tietojasi muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

VERKKO- JA MOBIILIPALVELUT:

Käsittelemme tietojasi, jotta voit käyttää verkkopalveluitamme ja mobiilisovellustamme. Tietojesi avulla voimme tunnistaa sinut, tarjota sähköisiä palveluitamme ja täyttää sopimuksen, kuten toimittaa tilauksen. Henkilötietojasi käsitellään oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

ASIAKASPALVELU JA -VIESTINTÄ:

Käsittelemme tietojasi asiakaspalvelun tarjoamiseen, kuten vastataksemme antamaasi palautteeseen tai reklamaatioon, asiakasviestinnän toteuttamiseen sekä erimielisyyksien ratkaisemiseen.

SUORAMARKKINOINTI SEKÄ MARKKINOINTI- JA MIELIPIDETUTKIMUKSET:

Käsittelemme tietojasi tuotteidemme ja palveluidemme markkinoimiseen. Voimme käsitellä tietojasi myös markkinointi- ja mielipidetutkimuksissa, jotta voimme ymmärtää asiakkaitamme paremmin ja tarjota näin parempia palveluita.

VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN SEKÄ PALVELUIDEN KOHDENTAMINEN:

Käsittelemme tietojasi viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen. Näin voimme tarjota juuri sinulle mahdollisimman oleellista tietoa tuotteistamme ja palveluistamme. Sisältöjen kohdentaminen perustuu asiakkaan itse kertomiin kiinnostuksenkohteisiin tai siihen, mitä olemme oppineet asiakkaasta tallentuneen tiedon avulla. Tällaista tietoa on esimerkiksi se, mihin kampanjaan olet osallistunut ja miten olet asioinut verkkopalveluissamme. Näiden tietojen perusteella muodostamme ryhmiä, joihin kohdennamme markkinointiamme, emmekä näin ollen kohdista markkinointia nimenomaisesti yksittäiseen henkilöön.

ANALYSOINTI, TILASTOINTI SEKÄ LIIKETOIMINNAN, TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN:

Käsittelemme tietoja analysointi-, tilastointi- ja raportointitarkoituksiin sekä liiketoimintamme, tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseen ja käyttökokemuksen parantamiseen.

Käsittelemme tietoja yllä kuvatuilla tavoilla sopimuksen toteuttamisen tai Jungle Juice Barin oikeutettujen etujen perusteella. Voimme myös pyytää sinulta suostumusta tietojesi käsittelyyn tiettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Esimerkiksi kuluttajille suunnattu suoramarkkinointimme perustuu aina ennalta annettuun suostumukseen, jonka voit peruuttaa milloin tahansa.

Oikeutetulla edulla tarkoitetaan intressiä, joka on lainmukainen ja jonka toteutuminen on tärkeää Jungle Juice Barin toiminnalle. Jungle Juice Bar voi toimia oikeutetun edun perusteella, kun palvelun käyttäjän, eli rekisteröidyn, ja Jungle Juice Barin välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde. Oikeutettua etua arvioitaessa punnitaan rekisteröidyn ja Jungle Juice Barin etuja, kuten perusoikeuksien toteutumista, kerättyjen tietojen luonnetta, käyttötarkoituksia sekä tietoturvaa. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa käsittelyä.

 1. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

 

Emme säilytä tietojasi kauemmin kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi sekä mahdollisen muun pakottavan lainsäädännön, kuten kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi. Tietojesi säilytysaikaan vaikuttaa myös se, missä yhteydessä ja mitä tarkoitusta varten tietosi on kerätty.

Huomaathan, että edellä mainituista kriteereistä huolimatta meillä voi olla pakottavaan lainsäädäntöön perustuva velvollisuus käsitellä tiettyjä sinua koskevia tietoja (kuten verkkokaupan transaktiotietoja kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi) kauemmin, jolloin käsittelemme tietoja ainoastaan kyseisen lainsäädännön noudattamiseksi. Saatamme myös tehdä poikkeuksen säilytysajoissa, kun Jungle Juice Bariin kohdistuu oikeudellinen vaatimus tai kun tällaiseen vaatimukseen liittyvien asioiden käsittely on kesken.

Lisäksi edellä todetusta huolimatta voimme käsitellä tietoa anonymisoituna muun muassa analysointi-, ja tilastointitarkoituksiin sekä liiketoimintamme, tuotteidemme ja palvelujen kehittämiseksi.

 1. KETKÄ VOIVAT KÄSITELLÄ TIETOJASI JA LUOVUTAMMEKO NIITÄ KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

 

Tietojasi käsitellään Jungle Juice Bar Finland Oyn ja Fruit Scale Ab: yhtiöiden sisällä. Voimme luovuttaa tietojasi esimerkiksi viranomaisille, mikäli lainsäädäntö velvoittaa meitä luovuttamaan tiedot. Lisäksi voimme luovuttaa tietojasi mahdollisen liiketoiminnan myynnin tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä liiketoiminnan ostajalle tai muulle yritysjärjestelyyn liittyvälle relevantille taholle.

Saatamme sopimuksen täyttämiseksi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tällaisia osapuolia ovat esimerkiksi maksuvälitystä tai kuljetuspalveluita verkkokaupoissamme tai myyntipisteissämme tarjoavat kumppanimme, jotka voivat toimia maksunvälitykseen ja kuljetuksen toteuttamiseen tarvittavien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjinä. Tietyn verkkokaupan käyttämät kumppanit käyvät ilmi kyseisessä verkkokaupassa. Kehotamme sinua tutustumaan tällaisten kolmansien osapuolien omiin tietosuojakäytäntöihin.

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä kolmansien osapuolien tarjoamia palveluita, mutta tällöin emme pääsääntöisesti luovuta heille tietojasi siten, että he voisivat käyttää niitä muihin kuin Jungle Juice Barin määrittelemiin käyttötarkoituksiin.

Käytämme tietojesi käsittelyyn, kuten tekniseen ylläpitoon tai kampanjoiden ja suoramarkkinoinnin toteuttamiseen, alihankkijoita ja palveluntarjoajia, jolloin velvoitamme heidät asianmukaisin sopimusjärjestelyin huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi sekä noudattamaan muutoinkin kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Käyttämämme alihankkijat ja palveluntarjoajat käyttävät tietojasi ainoastaan edellä kuvattujen Jungle Juice Barin määrittämien käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Emme luovuta heille tietojasi siten, että he voisivat käyttää niitä muihin käyttötarkoituksiin.

 1. SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI EU ALUEEN ULKOPUOLELLE?

 

Osa edellä mainituista kumppaneistamme sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella, joten tietyissä tilanteissa siirrämme henkilötietojasi myös näihin maihin käsiteltäväksi. Tällaisten siirtojen osalta pyrimme toteuttamaan toimenpiteitä, joilla Eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön edellyttämä korkea henkilötietojen suojan taso säilyisi myös henkilötietojen siirtämisen jälkeen.

Tällaisia toteuttamiamme toimenpiteitä ovat muun muassa Euroopan komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden käyttäminen osana sopimuksia, joita solmimme kolmansissa maissa olevien vastaanottajien kanssa, tai että valvontaviranomainen on vahvistanut Yhdysvalloissa sijaitsevan siirron vastaanottajan osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset yritystä koskevat sitovat säännöt.

Euroopan komission laatimista mallilausekkeista voit lukea lisää täältä: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

 1. MITEN VOIT VAIKUTTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYYN?

 

Voit hallita sitä, miten Jungle Juice Bar kerää ja käyttää tietojasi. Koska oikeutesi ovat meille tärkeitä, olemme luoneet useita keinoja, joilla pystyt vaikuttamaan tietojesi käsittelyyn. Voit tutustua alla oikeuksiisi ja keinoihin, joilla voit käyttää niitä.

Sinulla on oikeus vaikuttaa tietojesi käsittelyyn seuraavilla tavoilla:

 • Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää tietojesi käsittely suoramarkkinointia varten. Huomaathan, että jos perut tilaamasi uutiskirjeen siinä olevan linkin kautta, mutta olet antanut meille yleisen markkinointiluvan, saatat edelleen saada meiltä markkinointiviestintää. Voit tällöin perua antamasi yleisen suostumuksen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Huomaathan, että voit suoramarkkinoinnin kieltämisestä huolimatta nähdä mainoksiamme Jungle Juice Barin ulkopuolisissa verkkopalveluissa sekä saada meiltä edelleen asiakasviestintää, kuten verkkokaupassa tekemääsi tilausta koskevan vahvistuksen. Lisäksi voit saada Jungle Juice Barilta työhösi tai vastuualueeseesi liittyvää markkinointiviestintää, jonka voit helpoiten kieltää saamasi viestin lopussa olevan linkin avulla.
 • Joissakin tilanteissa sinulla voi olla oikeus erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvistä syistä vastustaa myös muuta henkilötietojen käsittelyäsi kuin suoramarkkinointia. Oikeutesi koskettaa vain sellaisia tietojasi, joita käsittelemme Jungle Juice Barin oikeutettujen etujen nojalla. Pyytäessäsi meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn tällä perusteella, sinun tulee kertoa meille, mikä on se henkilökohtainen erityinen syy, jonka vuoksi tietojesi käsittely tulisi lopettaa.
 • Sinulla on oikeus pyytää pääsyä sinua itseäsi koskeviin tietoihin tai saada vahvistus siitä, että emme käsittele sinua koskevia tietoja. Voit tehdä tarkastuspyynnön olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.
 • Sinulla on oikeus tietojen oikaisemiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tietosi ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan tai täydentämään tiedot.
 • Tietyissä tilanteissa sinulla saattaa olla oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mikäli kiistät tietojesi paikkaansa pitävyyden, sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä siksi ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojesi paikkansapitävyyden.
 • Sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin, jos henkilötietojesi käsittely ei enää ole tarpeellista niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, tai jos henkilötietojesi käsittely on perustunut suostumukseen ja haluat peruuttaa suostumuksesi, eikä henkilötietojesi käsittelylle ole muuta perustetta (oikeus tulla unohdetuksi). Huomaathan, että jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen esimerkiksi tekemäsi verkkokauppatilauksen toimittamiseksi tai antamasi suoramarkkinointikiellon noudattamiseksi, emme voi poistaa tietojasi.
 • Sinulla on myös oikeus saada itsesi toimittamat henkilötiedot siirretyksi toiselle rekisterinpitäjälle yleisesti käytetyssä koneluettavassa muodossa. Huomioithan, että tällainen oikeus koskee vain automaattisin keinoin käsiteltäviä henkilötietojasi, jotka olet itse toimittanut meille ja joiden käsittely perustuu suostumukseesi tai meidän väliseen sopimukseen.

Voit käyttää henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

 1. KENEN PUOLEEN VOIT KÄÄNTYÄ TIETOJESI KÄSITTELYÄ KOSKEVISSA ASIOISSA?

 

Voit tutustua tietosuojakäytäntöihimme lisää ottamalla meihin yhteyttä tai käyttää tietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi.

Jos katsot, että olemme tässä tietosuojaselosteessa mainituista periaatteista huolimatta loukanneet henkilötietolainsäädäntöön perustuvia oikeuksiasi, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojasuojaviranomaiselle. Suosittelemme kuitenkin ensin kääntymään asiakaspalvelumme puoleen asian selvittämiseksi.

 

 

 1. PALVELUKOHTAISET TARKENNUKSET

Voit tarkastella palvelukohtaisista tiedoista tarkemmin, mistä keräämme tietoja sekä, miten käsittelemme tietojasi eri käyttämissäsi palveluissa.

VERKKOKAUPPA

Verkkokauppamme kautta voit tilata tuotteitamme tai palveluitamme. Käsittelemme tietojasi sopimuksen täyttämiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi. Palvelun toteuttamiseksi keräämme tilausten yhteydessä tietoja, kuten nimesi ja yhteystietosi, asiakassuhdetietojasi, muutostietoja sekä tunnistetietojasi, jotka mahdollistavat tilauksen toimituksen. Keräämme myös maksutietosi, kuten valitun maksutavan ja laskutustiedot, jos maksutapa on lasku. Voit myös halutessasi antaa meille markkinointiluvan.

Kun teet verkkokaupassa tilauksen, luovutat yleensä samalla tietojasi myös verkkokauppamaksun mahdollistavalle maksupalveluntarjoajalle ja/tai kuljetuspalveluita tarjoavalle kumppanillemme, jotka voivat toimia maksunvälitykseen ja kuljetuksen toteuttamiseen tarvittavien henkilötietojen osalta itsenäisinä rekisterinpitäjinä. Tietyn verkkokaupan käyttämät kumppanit käyvät ilmi kyseisessä verkkokaupassa. Kehotamme sinua tutustumaan tällaisten kolmansien osapuolien omiin tietosuojakäytäntöihin. Jos haluat tarkastella maksupalveluntarjoajalle ja/tai kuljetuspalveluyritykselle tallentuneita tietojasi, olethan yhteydessä kyseessä olevaan tahoon.

Jungle Juice Bar -verkkokauppa ja mobiilisovellus on rakennettu WooCommercen verkkokauppa-alustalle.  (voit lukea lisää tietojen käsittelystä WooCommercen tietosuojaselosteesta https://automattic.com/privacy/ ). Jungle Juice Bar -verkkokauppa tekemäsi tilauksen yhteydessä luovutat tietojasi myös valitsemallesi maksupalveluntarjoajalle. Maksupalvelutarjoajamme on VISMA, joka myös toimii rekisterinpitäjän ja käsittelijän roolissa. VISMAN tietojen käsittelystä voit lukea Visman tietosuojaselosteesta https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/etusivu/ .

TILAUKSET

Voit tehdä meille esimerkiksi smoothie- tai mehutilauksen. Jotta voimme täyttää sopimuksen, keräämme tilauksen yhteydessä tietoja, kuten nimesi ja yhteystietosi, jotka mahdollistavat tilauksen vahvistamisen sekä mahdollisen tilaukseen liittyvän yhteydenoton ja asioinnin. Voimme myös kerätä ruokaa koskevia toiveita, jotka ovat tarpeen ruokatilauksen valmistamiseksi.

KAMPANJAT

Kampanjassa markkinoimme esimerkiksi tiettyä tuotetta, palvelua tai tarjousta tietyn ajanjakson ajan. Kampanjan yhteydessä voimme tarjota mahdollisuuden esimerkiksi arvontaan tai kilpailuun osallistumiseen tai markkinointiluvan antamiseen. Näissä tapauksissa kysymme henkilötietojasi, kuten nimesi ja yhteystietosi. Tarvitsemme nämä tiedot toteuttaaksemme kampanjan ja toimittaaksemme sinulle mahdollisen arvonnan tai kilpailun palkinnon, ja jos olet antanut meille markkinointiluvan, lähettääksemme sinulle esimerkiksi tarjouksia, uutiskirjeitä tai uutisia sähköpostitse myös kampanjan päätyttyä.

MARKKINOINTIVIESTINTÄ

Kuluttajille suunnattu markkinointiviestintä

Uutiskirjeiden avulla lähetämme sähköisesti tietoa esimerkiksi tarjouksista tai uutuustuotteista ja -palveluista. Pyydämme sinulta suostumuksen uutiskirjeiden lähettämiseen. Mikäli olet antanut meille yleisen markkinointiluvan, voimme lähettää sinulle sellaisia uutisia ja uutiskirjeitä, joista oletamme sinun olevan kiinnostunut käyttämiesi palvelujen perusteella. Voit milloin tahansa peruuttaa sinulle lähetettävän uutiskirjeen olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Huomaathan, että voit yksittäisen uutiskirjeen peruuttamisesta huolimatta saada Jungle Juice Barilta muuta markkinointiviestintää, mikäli et ole peruuttanut Jungle Juice Barille antamaasi yleistä markkinointilupaa.

Yleisen markkinointiluvan voit poistaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme Yleisen markkinointiluvan peruuttaminen poistaa kaiken kuluttajille suunnatun markkinointiviestinnän, myös uutiskirjetilauksesi.

Yritysten ja muiden sidosryhmien edustajille suunnattu markkinointiviestintä

Voit saada Jungle Juice Barilta työhösi tai vastuualueeseesi liittyvää markkinointiviestintää esimerkiksi silloin, jos yrityksesi on asiakkaamme, olet yrityksen edustajana osoittanut kiinnostustasi Jungle Juice Barilta palveluita tai tuotteita kohtaan, kuulut muuhun sidosryhmään tai olet tilannut jonkin uutiskirjeemme. Toimimme näin asiakassuhteen tai Jungle Juice Barilta oikeutettujen etujen perusteella. Mikäli paikallinen lainsäädäntö edellyttää, pyydämme viestintään suostumuksen paikallisen lainsäädännön niin edellyttäessä. Mikäli saat Jungle Juice Barilta tällaista työhösi tai vastuualueeseesi liittyvää markkinointiviestintää, voit helpoiten kieltää sen saamasi viestin lopussa olevan linkin avulla.

PALAUTE, REKLAMAATIOT JA MUU ASIAKASPALVELU

Voit antaa kuluttajille suunnatun asiakaspalvelumme kautta meille palautetta, tehdä reklamaation tuotteestamme tai palvelustamme tai lähettää meille idean. Keräämme asiakassuhteen perusteella tässä yhteydessä tietoja, kuten nimesi ja yhteystietosi sekä mahdolliset edustustietosi, jotka auttavat idean tai reklamaation käsittelyssä sekä sinulle vastaamisessa. Saatamme myös kerätä terveyttä koskevia tietoja, jos se on tarpeen kompensaation käsittelemiseen tai oikeudellisen vastuun selvittämiseen. Näin toimimme esimerkiksi silloin, jos tuotteistamme on aiheutunut sinulle jonkinlaisia terveydellisiä oireita.

MIELIPIDEKYSELYT JA -TUTKIMUKSET

Mielipidekyselyiden ja tutkimusten avulla keräämme toimintamme kannalta tärkeää tietoa. Niihin vastaaminen on vapaaehtoista ja käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella. Voimme kysyä kyselyyn tai tutkimukseen osallistumisen yhteydessä sellaisia henkilötietojasi, jotka ovat kyseisen kyselyn tai tutkimuksen toteuttamiseksi tarpeen tai mikäli kyselyyn tai tutkimukseen liittyy arvonta, tarvitsemme henkilötietojasi, kuten nimesi ja yhteystietosi, palkinnon toimittamiseksi.

MOBIILISOVELLUS

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön mobiilisovellusta, jonka kautta voit esimerkiksi tehdä ennakkotilauksia tai saada etuja asioidessasi Jungle Juice Bareissa. Jotta voit käyttää sovellusta, keräämme sinulta henkilötietojasi, kuten yhteystietosi, muutostietojasi sekä asiakassuhdetietojasi ja kiinnostustietojasi, kuten tietoa sovelluksen käytöstä, jotta voimme lähettää sinulle sopivia tarjouksia.

KANTA-ASIAKASOHJELMA

Kanta-asiakasohjelma sisältää erilaisia palveluja, jäsenille kohdistettuja etuja ja tarjouksia. Kanta-asiakasohjelmaan voi liittyä Jungle Juice Barin mobiilisovelluksella.

Kanta-asiakasohjelman liittyvä tietojen käsittely perustuu tekemääsi kanta-asiakassopimukseen. Kanta-asiakasohjelman hallinnoimiseksi keräämme sinulta nimesi, syntymäaikasi ja yhteystietosi. Omia tietoja voi muokata ja hallinnoida mobiilisovelluksessa.

Lisäksi keräämme muun muassa Google Analyticsin avulla tietoja kanta-asiakasohjelman jäsenten sovellusselailusta, ostoksista sekä jäsenten itse antamista tiedoista, kuten palautteista ja erilaisiin kyselyihin ja tutkimuksiin annetuista vastauksista. Voimme yhdistää kerättyä tietoja muihin asiakastietoihin ja hyödyntää tietoja mielenkiintoisten etujen, palveluiden ja sisältöjen kohdentamiseksi kanta-asiakasohjelman jäsenille sekä ohjelman analytiikka- ja tilastointi- ja kehittämistarkoituksiin.

Kanta-asiakasohjelmaan sisältyy markkinointiviestintää, ja liittyessäsi ohjelmaan tulet halutessasi saamaan Jungle Juice Barin ajankohtaisia uutisia, etuja ja tarjouksia mobiilisovellukseesi, sähköpostilla sekä mahdollisesti muutoinkin sähköisesti. Kanta-asiakasohjelmaan liittyvien mobiilisovellusten push-viestejä voit hallinnoida kyseisessä sovelluksessa.

YRITYSTEN YHTEYSHENKILÖIDEN JA MUIDEN SIDOSRYHMIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Jungle Juice Bar käsittelee liiketoimintansa yhteydessä yritysasiakkaiden ja potentiaalisten yritysasiakkaiden, toimittajien ja alihankkijoiden sekä muiden sidosryhmien tietoja. Käsittelemme tällaisissa yhteyksissä henkilötietojasi, kun asioit kanssamme edustamasi yhtiön, muun yhteisön tai sidosryhmän edustajana. Käsittelemme tietoja tällöin tyypillisesti sopimuksen toteuttamisen tai Jungle Juice Barin oikeutettujen etujen perusteella. Voimme myös pyytää suostumuksesi henkilötietojesi käsittelemiseksi esimerkiksi silloin, kun soveltuva lainsäädäntö edellyttää suostumusta työhösi tai vastuualueeseesi liittyvän markkinointiviestinnän lähettämiseksi.

Käsittelemme tietojasi sopimuksen tai palvelujemme toteuttamiseen, asiakasviestintään ja -palveluun sekä liiketoimintamme analysointiin, tilastointiin, raportointiin ja kehittämiseen. Käytämme tietojasi myös tuotteidemme ja palveluidemme markkinoimiseen, ja voimme esimerkiksi antamiesi työhösi liittyvien kiinnostustietojen perusteella kohdentaa saamaasi markkinointia siten, että siitä on sinulle mahdollisimman paljon hyötyä työssäsi. Mikäli saat Jungle Juice Barilta tällaista työhösi tai vastuualueeseesi liittyvää markkinointiviestintää, voit milloin tahansa kieltää sen saamasi viestin lopussa olevan linkin avulla.

Asioidessasi kanssamme yhtiön tai muun yhteisön tai sidosryhmän edustajana, keräämme muun muassa nimesi, yhteystietosi, asemasi, tehtäväsi ja/tai tittelisi edustamassasi yhtiössä tai muussa yhteisössä. Tietyissä tilanteissa voimme kerätä myös kiinnostustietoja ja mahdollisesti muita tietoja, jotka ovat tarpeellisia Jungle Juice Barin ja edustamasi yhtiön tai muun yhteisön suhteen hoitamiseksi. Lisäksi keräämme tietoja yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten yritysten verkkosivustoilta, sosiaalisen median palveluista ja viranomaisten tai palveluntarjoajien ylläpitämistä hakemistoista ja kontaktitietokannoista.

JUNGLE JUICE BARIN YLLÄPITÄMÄT SOSIAALISEN MEDIAN -YHTEISÖSIVUT (FACEBOOK, LINKEDIN, INSTAGRAM JA TIKTOK)

Jungle Juice Bar ylläpitää useita eri sosiaalisen median yhteisösivuja esim. Facebook, LinkedIn, Instagram ja TikTok. Jos tykkäät jostain sivusta, kommentoit julkaisua tai olet muutoin vuorovaikutuksessa jonkin Jungle Juice Bar yhteisö sivun kanssa, saamme kaikille kyseisen palvelun käyttäjille näkyviä julkisia profiilitietojasi, kuten tiedot käyttäjänimestäsi, ja profiilikuvastasi. Käsittelemme tietoja kertoaksemme uusista tuotteista ja palveluista sekä eduista tai tarjouksista, toteuttaaksemme markkinointikampanjoita, kuten kilpailuja ja arvontoja, vastaanottaaksemme palautetta, ostaaksemme mainontaa Facebookilta sekä mitataksemme mainontamme toimivuutta. Mikäli olet antanut palautetta jossakin kanavassa tai tehnyt reklamaation, voimme ohjata palautteen tai reklamaation käsittelyn yhteisön ulkopuolelle, jolloin käsittelemme tietojasi samalla tavoin kuin muutoinkin asiakaspalvelutilanteissa.

Saamme näiltä eri yhteisöpalvelujen tarjoajilta myös kävijätietoja, jotka Facebook on kerännyt Facebookin käyttäjien vieraillessa Jungle Juice Barin sivuilla tai vuoro vaikuttaessa sivujen tai sen sisällön kanssa. Tällaiset kootut tilastotiedot auttavat meitä ymmärtämään, miten käyttäjät ovat yhteydessä Jungle Juice Barin eri yhteisösivuihin.

Jungle Juice Bar käsittelee Jungle Juice Barin yhteisöjen tietoja Jungle Juice Barin oikeutetun edun perusteella.

Nämä eri yhteisöpalveluja ylläpitävät yhtiöt ovat soveltuvin osin yhteisrekisterinpitäjiä Jungle Juice Barin sivujen kävijätietojen osalta. Nämä yritykset ovat pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta sekä tietoturvan ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta. Nämä yritykset käsittelevät henkilötietoja omien tietosuojaperiaatteidensa. Voit hallinnoida omia tietosuoja-asetuksia näissä eri palveluissa. Jos haluat käyttää Jungle Juice Barin sivujen kävijätietoihin liittyviä tietosuojaoikeuksiasi, voit olla yhteydessä näihin eri yrityksiin.